Vinglete kjøring, håndgemeng og feststøy: Dette har skjedd i natt