Sjåføren var åpenbart beruset - ble obsternasig da andre sperret veien for ham og nektet ham å kjøre