Vil vente med å vurdere tomteprisene: – Kommunen har ikke fulgt opp det vi har etterspurt

foto