Travel sommer: Skal lede nytt tv-program og blir borte i én måned

foto