Minneord: – Han var beskjeden, men svært opptatt av å få gjort noe som skapte aktivitet og arbeidsplasser.

foto