– Folk må slutte å si at denne bygda ikke er sentrumsnær