Halv seks på morgenen var det fortsatt fest - politiet avsluttet den