Bedt om å ta imot nesten 240 flyktninger: – Har ikke kapasitet