TV-distributøren fikk bakoversveis da de fant ut hva som skjedde med signalet i Vuku

foto