Mímir kritisk til nasjonaljubileet: – Olav var ikke så politisk korrekt