Hvis Vuku fikk bestemme, ville dette vært kommunens neste ordfører