Mener kommunen må vurdere å strekke seg for å gi fiber til seks husstander i digitalskyggen