– Vi må se muligheten for krig i Norge på sikt

foto