Arbeiderpartiet ville anmelde til politiet - ble nedstemt