Ga «skjennepreken»: – Jeg vet dette provoserer, men sier det likevel