Denne ATV-en ble stoppet i Verdal og måtte ses nærmere på

foto