Roald var 13 år da han flyktet fra krigen i Levanger