Snart duket for åpning av damebutikk, men først en prøveåpning