Da telefonen med tilbudet først ringte, tenkte ikke Andrine å ta den