De har ikke fylt tjue år, men har fått politisk heltidsjobb allerede