Med bare én knapp kan generasjoner kobles sammen - nå skal teknologien prøves ut i Verdal

foto