Støy, støv, skremte dyr og skader på utstyr. Dette sier naboene om utvidelse av anlegget

foto