Veresvegen: – Vi snakker om alt fra delvis utbedring til full asfaltering

foto