Av: Roger M. Svendsen

Søker fritak fra politikken

foto
Oda Okkenhaug har meldt flytting til Trondheim, og søker følgelig fritak fra politikken i Levanger. Foto: Roger M. Svendsen