Av: Kristian Stokdahl

Enighet i lønnsoppgjøret - ingen storstreik

foto
Kværner Verdal sett fra droneperspektiv. Foto: Anders Vinje