– Vi må våge å tenke radikalt annerledes og framtidsrettet rundt Olavsarven. Vi må ha en visjon som har i seg at den er inkluderende og at den skal prege hele samfunnet, ikke bare noen utvalgte trøndere med røtter til Olav sjøl, sier Kjølsvik til Trønder-Avisa.

Alle religioner samlet

Til Trønder-Avisa forklarer Kjølsvik at det gjelder å ta et oppgjør med de brune og nasjonalistiske kreftene som gjorde krav på Olavsarven i mellomkrigstiden og at en multireligiøs retning er veien å gå fram mot jubileet i 2030. Kjølsvik har en visjon om en ny Stiklestad kirke, som skal være en økumenisk kirke for alle typer kristne. I tillegg til den økumeniske kirken ser Kjølsvik for seg at det også bygges en moské og en synagoge for at Stiklestad skal bli et samlingssted ikke bare for kristne, men også for muslimer og jøder.