Det er nå uvanlig tørt i terrenget de fleste steder iNord-Trøndelag på grunn av lite nedbør den siste tiden. Politiet meddeler nåabsolutt forbud mot bruk av ild.

– Denne situasjonen krever at vi alle er forsiktige med allaktivitet som kan medføre fare for brann i terrenget. All bruk av åpen ild iterrenget vil medføre fare for spredning slik som forholdene er nå, skriver Politimestereni Nord-Trøndelag i en pressemelding.

Det nedlegges således midlertidig forbud mot all bruk av åpenild i terrenget inntil forholdene endrer seg. Politimesteren vil meddele atpersoner som utviser enhver form for uaktsomhet i forhold til å skape brannfareutendørs vil bli straffeforfulgt.