Firmaet har endret navn fra «Nilsen og Alstad transport AS» til «Lars Nilsen transport AS». Samtidig er det foretatt en styreendring ved at ny styreleder er Lars Robert Nilsen.

Da firmaet etablerte seg i 2005, var Olav Alstad leder av styret, og har ifølge kunngjøringene fra Brønnøysundregistrene sittet i rollen inntil de siste endringer trådte i kraft.