Middeltemperaturen for landet som helhet endte 1,0 grader over normalen. Det er dermed rundt det 25. varmeste året siden målingene startet i 1900, og betydelig nærmere et normalår enn rekordåret 2011 da landssnittet lå 1,8 grader over normalen.

Samme gjennomsnittsrekord ble satt i 2006, 1990 og 1934, melder Meteorologisk institutt.

Gjennomsnittstallene for hele landet dekker over at Nord-Norge i fjor opplevde det 5. varmeste året med snittemperaturer på 1,7 over normalen. I deler av Finnmark var temperaturavviket mellom 2 og 3 grader varmere en normalt.

Tjøme – varmest

Du må likevel til Tjøme i Vestfold for å finne fjorårets varmeste sted. Her ble det målt en middeltemperatur på 8,3 grader, som er 0,9 grader over normalen. Værstasjonen på Sognefjellshytta i Lom hadde gjennomgående det laveste kvikksølvnivået i fjor. Her ble middeltemperaturen målt til -2,4 grader.

Våtere enn normalt

Fjoråret ble også våtere enn normalt, og føyer seg inn blant de 20 våteste årene fra 1900. Samlet for hele landet lå nedbøren på 110 prosent av normalen. Det er fortsatt er godt stykke opp til 2011 da årsnedbøren endte på 130 prosent av normalen.

Avviket fra et normalår var størst i Nordland der det i fjor regnet og snødde mellom 150 og 175 prosent mer enn i et normalår. Fjorårets tørreste sted finner du i Skjåk i Oppland der det kom 321 millimeter nedbør i fjor. Haukeland-Storåsen i Hordaland ble våtest med 3.673 millimeter nedbør.