– Det jobbes intensivt med å stabilisere situasjonen