Kjørte 148 km/t - skyldte på dårlig kollektivtilbud