Slipper å sone etter innbrudd, tyveri, promillekjøring og kjøring uten førerkort