Mange i Levanger og Verdal fikk ikke nødmeldingen - dette kan være årsaken