Minneord: Dess mer vi leser i papirene, dess stoltere blir vi