Den lokale eksperten spår om 2023: – Det blir nok verre før det blir bedre. Første halvår blir tøft

foto