Foretok nye vitneavhør i jula - og sjekket med kommunen

foto