Krever også kontroll: – Kan slike vedtak fattes når det ikke er utredet?