Holder lukkede møter før de offentlige møtene: – Det har vært en styrke

foto