Her foregikk en spesiell utvinning for mange år siden - på denne tavla kan folk lære mer om det

foto