– Vi må erkjenne at noe er en villet uro også

foto