Har fått ja til flytting av hus. Se lista over byggesaker i Verdal