Litt lugging til tross - Ardon er fornøyd med innføringen av Helseplattformen

foto