Statens helsetilsyn krever svar om Helseplattformen