Serbias ambassadør ber neste generasjon videreføre vennskapene som ble dannet etter brutalitetene i Falstadskogen

foto