Serbias ambassadør ber neste generasjon videreføre vennskapene som ble dannet etter brutalitetene i Falstadskogen

Serbias ambassadør til Norge, Suzana Boskovic Prodanovic, var en av talerne i Falstadskogen