Holocaustdagen er årsdagen for frigjøringen av Auschwitz i 1945. I 2005 vedtok FN å gjøre dette til en internasjonal minnedag. Hvert år markeres dagen på Falstadsenteret i samarbeid med Sund folkehøgskole, og på kveldstid holdes et offentlig minnearrangement.

Årets markering retter oppmerksomheten på utfordringene i møte med totalitære ideologier. Alle ønskes velkommen til kveldsarrangement og fakkeltog.

Ser på demokratiet

- Demokrati er et sentralt tema i 2014 - det er 200 år siden Norge fikk sin grunnlov, og jubileet feires over hele landet. Det eneste avbruddet i utviklingen av folkestyret inntraff mellom 1940 og 1945. Under andre verdenskrig ble våre demokratiske institusjoner ble satt til side, og det totalitære regimet etablert av okkupasjonsmakten satte rammene for det som skulle bli det norske holocaust. På Holocaustdagen vil vi se på det norske demokratiets møte med totalitære ideologier, lære historien om holocaust, og diskutere hvordan man med demokratiske midler kan møte trusler fra totalitære ideologier i dag, informerer undervisningskoordinator Sanna Brattland i en pressemelding.

Workshops

Som en motsats til stedets historiske ufrihet skal vi sørge for at ungt engasjement blir hørt og sett. På dagtid arrangerer vi workshops for elevene fra Sund folkehøgskole, der de får uttrykke egne tanker og meninger. Aktivitetene på dagtid inkluderer tema som «majoritetens diktatur», «perspektiver på gjerningsmenn» og «demokratiets møte med nazismen», og vil både ta for seg historiske perspektiver og nåtidige problemstillinger. Blant annet vil fotograf og sosialantropolog Kim Sørenssen vise bilder og fortelle om egne erfaringer i møte med en marginalisert befolkningsgruppe i Burma.

Fakkeltog

På kveldstid inviteres alle interesserte til å delta på et offentlig arrangement. Arrangementet åpner med en appell fra Kim Sørenssen og visning av hans dokumentarfoto fra Burma. Dette følges av en jazzkonsert ved Ola Djupvik, Sund folkehøgskole. Deretter inviteres gjestene til å bli med på fakkelvandring til Falstadskogen.  Markeringen avsluttes ved minnesmerket i Falstadskogen, hvor det vil bli høytlesning av fortellinger fra Falstadarkivet og musikalske innslag.