I løpet av kontrollen onsdag kveld ble ti vogntog kontrollert. KontrolløreneSteinar Vist og Arild Aalberg avdekket at tre vogntog hadde bremsefeil, mens tofikk mangellapper for mindre tekniske feil.

Tok det med et smil

Tirsdag morgen var det kontroll på E6 ved rundkjøringa i Figga iSteinkjer. 15 lastebiler og andre tunge kjøretøy ble hentet og brakt til kontrollhallenpå Steinkjer trafikkstasjon.

– Alle sjåførene tok det med et smil og ble villig med tiltrafikkstasjonen, forteller Steinar Vist ved utekontroll tunge kjøretøy iTrafikant- og kjøretøyavdelingen Nord-Trøndelag, i en pressemelding.

Måtte bli med til kontrollhallen

Bakgrunnen for kontrollen er at utekontrollørene i hvert fylkehar krav om å kontrollere bremsene på 200 tunge kjøretøy mellom januar ogoktober i år. For å få gjort en grundig bremsekontroll, må den gjennomføres ikontrollhallen eller på kontrollplasser med riktig utstyr.

– Med ujevne mellomrom kjører vi derfor slike kontroller. Ellerstar vi kontrollene ute på kontrollplassene våre langs vegen, forteller Vist.

Frist på én uke

Når kjøretøyene først er tatt inn til bremsekontroll, så blirogså alt annet sjekket i samme slengen. Lastsikring, vekt og dimensjon (lengdeog bredde) på kjøretøyet, transportløyve, kjørekort, vognkort, type dekk,slitasje og mønsterdybde på dekkene, om de har med seg kjettinger osv.

Av de 15 som ble kontrollert fikk tre av dem gebyr for overlast,mens tre hadde mangler og mindre feil med bremsene, og ble pålagt å utbedreproblemet med en frist på en uke før etterkontroll.

– Vi er egentlig fornøyde med resultatet av kontrollen. Det varingen graverende feil, og de feilene vi fant er vi sikre på at vil bli tatt påalvor og fulgt opp, sier Vist.

I kontrollen tirsdag ble bare norske kjøretøy som passerte, myefordi mange av dem drev med transport av masse i forbindelse med vegprosjektetE6 Mære-Vist.

Sjekker flere tunge kjøretøy

Utekontrollørene til Statens vegvesen i Møre og Romsdal,Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har økt antallet kontroller av tunge kjøretøy. Statensvegvesen har i årets vintersesong fått økt bevilling til utekontroll av tungekjøretøy. Fra vintersesongen startet i oktober og ut desember ble vinterutrustningenpå over 2.500 tungbiler kontrollert. Av disse har 188 fått gebyr, 72 fått kjøreforbudog 3 blitt anmeldt. Også hittil i januar har det vært mange kontroller, skriverStatens vegvesen i en pressemelding.