«Norsk Lyd AS» skal drive lydproduksjon til film, og har en aksjekapital på 80.000 kroner i ryggen. Rune Elli er daglig leder.

Styret er sammensatt av Håvard Sørli (leder), Hans Petter Sundal, Bjørn Tore Hallem, Dag Rune Johansen og Rune Elli.

Norsk Lyd ble notert i Foretaksregisteret 24. januar.