Den nye folkesykdommen. Advarer om at sviktende hørsel kan gi tidligere demens

foto