Det er mange som sier til meg at «du ikke må glemme hvor du kommer ifra»