MC-fører er erklært død etter alvorlig trafikkulykke ved Grong - E6 stengt